عشق بي تكرارمن پينار
عشق بي تكرارمن پينار
هميشه بودنت

خيلي ساده بهت ميگم توزيباترين حس توي زندگيم بودي وهستي گل ظريف وكوچكم هميشه ارزوهاي خوبم روبراي توكنارگذاشتممحبتخيييييييييلي دوستت دارم 

 موضوع :

نوشته شده در تاريخ 13:43 | سه شنبه 8 دی 1394 توسط مامان رويا

دخترخوشگلم اينجاشال مجلسي منوسرش كرده وميگه ازم عكس بندازفرشتهازدست توكه هروقت خواستم ارايش كنم خودتواين شكلي مي كنيبغلاينجاهم به مناسبت جشن تولدم شام مهمون بابايي بوديمجشنقربون خنده هاي الكيت برمنننبوس بندكلاهتم پاره شده بودكه مجبورشدم روسري سرت كنم فدات شم كه باهرلباسي ماه ميشيزیباعسل خاله هم همش ميخوادازهمه چيزسردربياره توهم كه عاشق عكس گرفتنآرامموضوع :

نوشته شده در تاريخ 16:03 | دوشنبه 28 دی 1394 توسط مامان رويا

خميرپيتزا

شير1پيمانه

روغن مايع 1/2پيمانه

بكينگ پودر1قاشق مرباخوري

نمك وفلفل به ميزان لازم

اردبه ميزان لازم(تاحدي بريزيدكه خميربه دست نچسبه

سس پيتزا

رب گوجه 1قاشق غذاخوري

اب ليمو1قاشق مرباخوري

روغن زيتون1قاشق غذاخوري

نمكوفلفل واويشن به مقدارلازم

اب نصف استكان

پنيرپيتزا

شير4ليوان

سركه 1قاشق غذاخوري

نمك 2قاشق غذاخوري

پارچه ي نازك ياتوري

اب به ميزان لازم

پيتزا

قارچ 1پيمانه

مرغ پخته شده وريش شده 1پيمانه

فلفل دلمه خردشده نصف پيمانه

پيازرنده شده 1عددمتوسط

اموزش درست كردن خمير

شيرروباروغن وبكينگ پودرونمك وفلفل مخلوط كنيدواردراكم كم به مواداضافه كرده  وورزميدهيم تاوقتي كه به دستمون نچسبه وبعدروش يه درپوش ميزاريم ونيم ساعت دردماي اتاق بهش استراحت ميديم

اموزش درست كردن سس

همه ي موادگفته شده رومخلوط مي كنيد

اموزش درست كردن پنيرپيتزا

شيررومي جوشونيم وبعدسركه روقطره قطره بهش اضافه مي كنيم تاشيرسفت بشه بعدسفت شدن شيراونوازتوري ردمي كنيم واب اضافشومي گيريم وتوري رومي بنديم ونيم ساعت داخل اب نمك قرارميديم وبعدكره روازتوري درمياريم ودوباره داخل قابلمه ميزاريم بپزه باحرارت ملايم هرچقدركه بپزه كشش بيشترميشه مواظب باشيدنسوزه بعدسردشدن اونو رنده كنيدوميتونيدبراي استفاده هاي بعديتون داخل فريزر قراربديد

پيتزا

خميرروكه اماده كرديدروي سيني باوردنه صافش كنيدوروش سسي كه اموزش دادم روبماليدوقارچ هاروبچينيدوفلفل دلمه هاروبريزيدومرغ هاي ريش شدتون روبريزيد ودراخرروش پنيربريزيدوداخل فربه مدت 45 دقيقه 190درجه بزاريدبپزه يه نقطه يديگه اگه ميخوايدپيتزاتون خوب بشه قبل ريختن پنيراون روداخل فربزاريدوپانزده دقيقه ي اخرپنيرروبريزيدتاسرخ شه ممنون ازهمراهيتون 

 اينم به دخترگلم بگم كه مامان نميخوادبااشپزياش وبلاگتوخراب كنه فقط ميخوام غذاهاي سالموبه ماماناي ديگه يادبدم كه اوناهم هميشه واسه نازگلشون غذاهاي مفيدخونگي درست كنن اميدوارم خوشت بياد 

دوستاي گلم من خميرموزيادكردم وبابقيه اش اين نونارودرست كردم كه توشم مغزگذاشتم كره روتوتابه اب كردم اردريختم يه كم همش زدم وزردچوبه زدم وريختم توي نون وباوردنه صافش كردم زرده يتخم مرغ زدم روش وكنجدريختم خوشمزه شدموضوع :

نوشته شده در تاريخ 19:56 | شنبه 19 دی 1394 توسط مامان رويا

سلام دوستاي گلم اينبارمتفاوت ترازهميشه اومدم ميخوام براتون ازغذاهايي اموزش بدم كه هم خيلي راحتن وهم خوشمزه

سينه ي مرغ چرخ شده 1عدد                                                                                                          

تخم مرغ 1عدد

جعفري 1قاشق غذاخوري

فلفل دلمه كمي

پيازريزخردشده 1عدد

سير1حبه

روغن زيتون1قاشق غذاخوري

ارد1قاشق غذاخوري

رب كمي

يك عددپيازكوچك براي چرخ كردن بامرغ

زعفران به مقدارلازم

نمك فلفل سياه به مقدارلازم

كره به مقدارلازم

مرغ رابه همراه پيازدوبارچرخ مي كنيم وجعفري ونمك فلفل سياه وروغن زيتون رامخلوط مي كنيم وسيرراداخل موادرنده كرده وبه مدت يك ساعت درون يخجال قرارميدهيم وبعدازبيرون اوردن ازيخجال تخم مرغ واردرااضافه مي كنيم وبه اندازه ي گردوگردكرده وداخل كره ي اب شده قرارداده ودرشوميزاريم سرخ شه ودرظرفي ديگرپيازروسرخ كرده وفلفل دلمه هارومي افزاييم رب وزعفران ونمك وفلفل سياه زده وبه قلقلي هاي سرخ شده اضافه كرده دوباره درشو ميزاريم تاجابيفته  خيلي خوشمزست عكساشم به زودي براتون ميزارم

 

              موضوع :

نوشته شده در تاريخ 19:18 | شنبه 19 دی 1394 توسط مامان روياموضوع :

نوشته شده در تاريخ 13:29 | سه شنبه 8 دی 1394 توسط مامان رويا

لام نفسم امروزبردمت سنجش بينايي خداروشكركه چشات سالمه ولي بدبختانه چشاي خودم ضعيفه وبايديه سال عينك بزنم ببينم بعدش خوب ميشه ازعينك بدم ميادددددددددگریهدكترهم ازچشاي نازت خوشش اومده بودنميدونم امروزچي شده بودكه تموم راهوخودت پياده رفتي منم واسه جايزه كلي خوراكي برات خريدم لواشكم برات خريدم كه بعدازاينكه رفتيم خونه ي مادرجون به همه تعارف كردي بعدخودت خورديچشمکديروزبابات برات ادامس خريده بوديه دونشوبرداشتي بقيشودادي به من گفتي فرداميخورم باباتم كيف ميكردبه خاطرادبت ناردونه ي من ديروز گرسنه بودي بهت غذادادم گفتي نه مامان عسل بده عسل دوست دارم بوسدختركم حرف مامان كم حرف ميزني ولي وقتي حرف ميزني چيزايي مي گي كه ادم شاخ درميارهتعجبموضوع :

نوشته شده در تاريخ 16:18 | دوشنبه 2 آذر 1394 توسط مامان رويا

سلام به دخمل يكي يه دونه ي مامان كه روز به روزبزرگترميشي وشيطون ترببخشيدخيلي وقته نيومده بودم وبت ولي الان اومدم كه ازشيرين زبونيات بگم الان ديگه خيلي خوب مي توني حرف بزني وخونمونوباكارات وحرفات شادكردي وقتي اذان ميگه مي گي مامان چادرموبده نمازبخونم اسم بيشتروسايل خونه واشپزخونه وخيابوناروميدوني ديگه كم كم دارم رنگاروبهت اموزش ميدم چندروزپيش بغلم گرفتمت وتوي خونه هرچي رنگ زردبودوبهت نشون دادم وبعدنيم ساعتي يه ماشين زردرنگ ونشونت دادم وازت پرسيدم اين چه رنگه وتوبااعتمادبه نفس تمام گفتي مامان سبزه وانگارتموم دنياريخت روسرمسبزولي باتمرين زياديادگرفتي هم زردوابي وقرمزيادگيريت خيلي خوبه ولي نميدونم چرارنگاروديريادمي گيريگیجوقتي ميخواي بخوابي وبابات نميزاره ميگي باباحرف نزن بخوابم وبابات كيف مي كنهخوابتوچيدن سفره كمكم ميكني نپتون مي كشي گردگيري مي كني كهبيشتركثيف ميكني ولي قربون دستاي كوچولوت برم وقتي راري بازي ميكني وحتي ريخت وپاش ميكني ميشينم وباعشق نگات ميكنممحبتباعمه ات داشتيم درمورديه خانوم حرف ميزديم كه خيلي خوشگل بودبعدعمه ات بهم گفت اخه ارايشش زيادبودديگه برگشتي وبهش گفتي توهم اونقدرارايش كني خوشگل ميشي ماهم اين شكلي شديمقه قههوقتي بابابات دعواميكني ميگي بروبيرون ولي وقتي باهاش خوبي اونقدرباهاش بازي مي كني كه هردوتون ازنفس مي افتينخستهخيلي همكنجكاوي وهي درموردهمه چيزسوال ميكني ومنم باعشق جوابتوميدم خيلي دوست داري بري مدرسه ومنم برات كتاباي پيش دبستاني روگرفتم كه خيلي خوب درموردعكساتوضيح ميدي وقتي كاراشتباهي مي كني وبابات بهم ميگه بااخم نگاش ميكني واروم مي گي بي ادبشاکیخودتم باباتولوميدي وقتي ميخوايم چايي بخوريم زهرمارش ميكني وهي ميگي مامان باباقندبرداشت ومنم دعواش ميكنم وميگي قندبخوري دندونات خراب ميشهتشویقوهرشب قبل خواب مسواك ميزني وميگي مامان شعربخون منم برات شعرميخونم وقصه مي گم وميخوابيم شعراتل متل وبلدي وبقيه رومن ميگم وتكرارمي كنيآراموهي ميگي مامان دوست دارم ووقتي من بهت ميگم ميگي منم دوست دارم عاشق ادامسي وپرتقال وموزخيلي دوست داري كم حرفي ولي خوب گوش ميدي درموردشغل هاازت مي پرسم ميگم نجارچيكارميكنه ميگي دربناچيكارميكنه ديوارقصاب چيكارميكنه گوشت نونواچيكارميكنه نون بقال چيكارميكنه قاقابوسخوب عشقم تااون جايي كه يادم بودبرات نوشتم وعكساتم برات ميزارم البته نميزاري ازت عكس بگيرم وقتي ميخوام دوربينوبگيرم دستم ازم ميگيريوبهم ميگي دستتوببرروصورتت عكس بگيرم فدات شه مامان برات ارزوهاي خوبي دارم دوستت دارممحبت موضوع :

نوشته شده در تاريخ 16:59 | يکشنبه 24 آبان 1394 توسط مامان رويا

سلام به نازدخترشيرينم الان مريضي وخوابيدي سرماخوردي گلم دخترشيرين زبونم اينبارفقط ميخوام ازشيرين كاريات بنويسم كه باهركارشيرينت دل ادمو مي بري وقتي ازت مي پرسيم ميخواي چيكاره شي فورا مي گي دكترني ني الان ديگه مي توني جمله سازي كني مثلا بابارفت. غذاميخوام .بريم پارك. مامان لالا كردي .جيش دارم بريم دسشويي.ياميخواي چيزي رونشونم بدي ميگي مامان برگردالبته يه كوچولوديرحرف زدي اونم به خاطراينه كه دوزبانه شدي ولي الان هم مي توني تركي حرف بزني هم فارسي هرچي هم بهت مي گيم خوب درك مي كني حتي چيزاي سخت خيلي هم باهوشي وهمه چي روزودمي فهمي عددهاروتاده ميشماري وكارت هاي صدافرينتم همه شوبااسمشون ميگي وبعضي وقتاهم مي گي تو چه جايي كاربرددارن مثلا ميگي چاقوجيزه ياامبولانس واسه مريضه وماشين پليس واسه گرفتن دزده وخيلي چيزاي ديگه روزي صددفعه بوسم مي كني پينارچرااينقدردوسم داري؟انگليسي هم بلدي يه كم حروف انگليسي روبعدمن تكرارميكني البته نه كلمه شوحفظي معني اپل وبگ وداگ وكت وبلك وتيچروگرل وبوي رومي دوني رنگ هاروهم يه كميشوبلدي تبلتم تازه برات خريديم كه خيلي چيزاشوزوديادگرفتي ازعادت هاي خوبتم بگم پشت سركسي گريه نمي كني ميريم بازارهيچي نميخواي توكاراي خونه كمكم مي كني هرچي مي خوري اشغالشومي ندازي        سطل اشغال وخيلي چيزاي ديگه  موضوع :

نوشته شده در تاريخ 16:44 | يکشنبه 29 شهريور 1394 توسط مامان رويا

                               

    عزيزترينم فرزندم من مادرت

   هستم                     من باعشق بااختياربااگاهي تمام

   پذيرفته     

        ام كه مادرت باشم                                          تابدانم خالقم چگونه مخلوقش رادوست ميدارد هدايت مي كندودربرابرخواسته هاي

     تمام نشدني اش لبخندمي زندودراغوشش مي گيرد                                                 من يك مادرم هيچ كس مرامجبوربه مادري نكرد...                                                       من به اختيارمادرشدم تابدانم معني بي خوابي هاي شبانه راتابياموزم پنهان كردن دردراپشت همه حجم سكوتي كه گاه ازخودگذشتگي ناميده مي شودتابدانم حجم يك لبخندكودكانه ات مي تواندمعجزه ي دوباره ي زندگيم باشد                                                               من نه بهشت ميخواهم نه اسمان نه زمينبهشت من زمين من زندگيم نفس هاي ارام كودكي توست كه دراغوشم روياي پروانه اي ارزوهايت رامي بيني                                           من مادرم همان كه خالقم ذره اي ازعظمتش رابه من بخشيدتاتجربه كنم حس بزرگي ولامتناهي شدن را                                                                                         من هيچ نميخواهم هيچ هيچ روزي به من تعلق نداردهمه روزهاساعت هاوثانيه هاي من تويي ومن دست كودكيت رامي گيرم تابه فرداي انسانيت برسانم كه اين رسالت من است برتووهيچ منتي ازمن برتوواردنيست كه من بااختياربه عشق تورابه اين دنياي پراشوب خوانده ام وهيچ ازخدانميخواهم جزخوشبختي وسعادتت تمام زندگيم                                        روزت مبارك دخترم       موضوع :

نوشته شده در تاريخ 23:22 | يکشنبه 25 مرداد 1394 توسط مامان رويا

ايمان دارم كه قشنگترين عشق نگاه مهربان خداوندبه بندگانش است پس من تورابه همان نگاه مي سپارم ومي دانم تاوقتي كه پشتت به خداگرم است تمام هراس هاي دنيا خنده داراست...يقتي توميخوابي زمين وزمان ميخوابدچشمهايت راكه مي بندي فرشته هابرايت لالايي ميخوانندومن اهسته لبانم راروي گونه هايت مي گذارم وبومي كشم نفس هايت راچه بي صداوپاك ميخوابي وومن چشم ازتونمي توانم بردارم خداياچقدرزيباست چهره ي معصومش بخواب ومن برايت قصه بخوانم قصه ي خودم كه بي توتمام مي شودنفس هايم اين روزهابرايم تكراران روز فراموش نشدني ست روزي كه پلك جهان مي پريددلم گواهي مي داداتفاقي مي افتدولحظاتي بعدفرشته اي ازاسمان فرودامددنياصداي گريه ي كودكي راشنيدكه امروزتنهابهانه براي خنديدن من است همان روزكه خداوندباتمام عظمتشبه زمين لبخندزدوبهاررابه يمن حضورت به مابخشيدموضوع :

نوشته شده در تاريخ 21:59 | جمعه 23 مرداد 1394 توسط مامان روياموضوع :

نوشته شده در تاريخ 20:23 | جمعه 23 مرداد 1394 توسط مامان رويا
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
درباره وبلاگ

آرشيو مطالب

صفحات وبلاگ

آخرين مطالب

پيوند ها

پيوندهاي روزانه

آمار وبلاگ
clock rilakkuma